top of page

פיתוח מצוינות ניהולית

מי שיודע "איך" תמיד ימצא עבודה. מי שיודע "למה", תמיד יהיה הבוס שלו

'דיאן רביץ

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | ניהול בסביבת אי-ודאות

ניהול בסביבת אי-ודאות

מנהלים ברמות שונות בארגון עוסקים באופן קבוע בניהול משימתי מול תכנון מבוסס יעדים, ועקב שיבושים בסביבה העסקית והטכנולוגית נאלצים לקבל לעיתים קרובות החלטות מהותיות בתנאי אי-ודאות. תהליכי ניהול משימתי הופכים לפחות אפקטיביים ככל שעולה רמת אי-הוודאות, ועמה רמת הסיכון לאי-עמידה ביעד, בתקציב ובאיכות.

סדנה למנהלים זו המותאמת לארגון וכוללת הרצאה ותרגול מעשי של case studies מביאה מודלים שונים של תכנון מבוסס תרחישים וקבלת החלטות ותעניק למנהלים בארגון שלך ארגז כלים להתמודדות עם דילמות ניהוליות בסביבת אי-וודאות.

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | עידוד וניהול חדשנות בארגון

קידום וניהול חדשנות בארגון

לרוב, מתייחס השימוש במושג חדשנות בארגונים לשיפור הקיים וייעולו ולאו דווקא לשינוי מהותי. בשל תפיסה זו מופיעה חדשנות מהותית פעמים רבות מחוץ לארגונים ממוסדים ולכן ניהול נכון של החדשנות בארגון הוא מרכיב קריטי להצלחה ארוכת טווח. הרצאה/סדנה זו מביאה מבט היקפי על חדשנות וניהולה במיקוד על נושאים כגון -

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | מנטורינג וליווי למנהלים

מנטורינג (Mentoring) וליווי מנהלים

מטרת הסדנאות הינה הקניית כלים וידע שיאפשרו שיפור יכולות חשיבה אסטרטגית ותכנון אצל המנהלים בארגון שלך. על ידי יישום הכלים דרך התאמתם לצרכי הארגון תוכלו להטמיע תהליכים יעילים של שיפור מתמיד אשר יביאו לאורך זמן למצוינות ניהולית, גם בהתאם למדדים העיקריים של מודלים למצוינות ארגונית כגון EFQM.

בהמשך לסדנאות ניתן לבנות תוכנית מנטורינג וליווי ממוקדת אישית עבור מנהל/ים המבקש/ים ליישם את הכלים המעשיים באופן אישי ועבור פרויקט ספציפי.

bottom of page