top of page

פיתוח מנהלים

המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים

פיטר דרוקר

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | מנטורינג וליווי למנהלים

מנטורינג (Mentoring) וליווי מנהלים

מטרת הסדנאות הינה הקניית כלים וידע שיאפשרו שיפור יכולות חשיבה אסטרטגית ותכנון אצל המנהלים בארגון שלך. על ידי יישום הכלים דרך התאמתם לצרכי הארגון תוכלו להטמיע תהליכים יעילים של שיפור מתמיד אשר יביאו לאורך זמן למצוינות ניהולית, גם בהתאם למדדים העיקריים של מודלים למצוינות ארגונית כגון EFQM.

בהמשך לסדנאות ניתן לבנות תוכנית מנטורינג וליווי ממוקדת אישית עבור מנהל/ים המבקש/ים ליישם את הכלים המעשיים באופן אישי ועבור פרויקט ספציפי.

bottom of page