top of page

ייעוץ לארגונים   

המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים

פיטר דרוקר

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | ניהול תהליך אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הצורך בתהליך אסטרטגי עולה לרוב מזיהוי פערים המעכבים את צמיחת הארגון, למשל:

  • פערי ידע ויכולת הנוצרים עקב שינויים בסביבת הפעולה העסקית של הארגון או עקב צורך בפיתוח סביבות פעולה חדשות (לדוגמא - מעבר לדיגיטל)

  • פערי ביצוע המשפיעים על היעילות והאפקטיביות של הארגון כולו

  • פערים בתרומה וברלוונטיות של יחידה ארגונית/עסקית אחת מול כלל הארגון

היוזמה לתהליך אסטרטגי תהיה לפיכך כתוצאה של קשב ניהולי שלך לפערים כאלה, ובעזרת כלים ונקודות מבט מקצועיות אסייע לך להוביל את הארגון להמשך צמיחה. 

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | ניהול פיתוח מוצר

פיתוח והשקת מוצרים

תהליכי פיתוח מוצר חדש (NPD) הם תהליכים קריטיים לארגון, בין אם מדובר בארגון בוגר בעל פורטפוליו של מוצרים או בארגון צעיר המפתח את המוצר העיקרי. במעבר משלב התכנון הקונספטואלי לשלבי הביצוע ובניית תוכנית הפיתוח אסייע לארגון שלך בכלים ניהוליים לתכנון אסטרטגיית המוצר, כאשר על ידי יישום הכלים דרך התאמתם לצרכי הארגון ניתן להטמיע תהליכים של שיפור מתמיד אשר יביאו לאורך זמן לקיצור Time To Market, הורדת עלויות הפיתוח, שיפור איכות המוצר ויצירת יתרון תחרותי.

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | מכירה ללקוחות ארגוניים

מכירה ללקוחות עסקיים

מכירת מוצר/פתרון ללקוחות עסקיים (B2B) ובמיוחד לקוחות ארגוניים (Enterprise) הוא תהליך מורכב וארוך אשר דורש מומחיות בשוק הרלוונטי, נסיון והבנה בתהליכי קבלת החלטות פנים ארגוניים ותכנית פעולה ממוקדת לקוח. לדוגמא, במוצרי טכנולוגיה הלקוח העיקרי הוא לרוב ארגון ה IT ואסטרטגיית הפעולה תכלול זיהוי גורמים טכניים בארגון ויצירת קשר ראשוני לבדיקת המוצר, בניית הצעה ל POC מול השוואה למתחרים וקידום הצעה עסקית כולל שירותים נלווים שתוצג ל CIO או מנהל הרכש. מנסיוני בתחום זה אסייע לך בתכנון וביצוע אסטרטגיית פעולה אפקטיבית.

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | שירותי ניהולל

ניהול פרויקטים

בנוסף לשירותי הייעוץ אני מציע גם שירותי ניהול של פעילויות/פרויקטים אסטרטגיים – הן פנימיים לארגון כמו לדוגמא פיתוח מוצר ספציפי או שיפור תהליך הפיתוח הכללי, והן מול לקוחות ושותפים כמייצג הארגון או כחלק מ Program Office משותף.

לדוגמא – הטמעת מוצר/מערכת בארגון/לקוח הכוללת (בהתאם לשירותים הנלווים) טרנספורמציה עסקית של הארגון ו/או אינטגרציה עם מערכות ה IT הקיימות. במקרים בהם מדובר במערכת חדשה המחליפה מערכת קיימת יש לתכנן ולנהל גם תהליך של migration בהתאם.

bottom of page