top of page

ייעוץ לארגונים   

המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים

פיטר דרוקר

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | מכירה ללקוחות ארגוניים

מכירה ללקוחות עסקיים

מכירת מוצר/פתרון ללקוחות עסקיים (B2B) ובמיוחד לקוחות ארגוניים (Enterprise) הוא תהליך מורכב וארוך אשר דורש מומחיות בשוק הרלוונטי, נסיון והבנה בתהליכי קבלת החלטות פנים ארגוניים ותכנית פעולה ממוקדת לקוח. לדוגמא, במוצרי טכנולוגיה הלקוח העיקרי הוא לרוב ארגון ה IT ואסטרטגיית הפעולה תכלול זיהוי גורמים טכניים בארגון ויצירת קשר ראשוני לבדיקת המוצר, בניית הצעה ל POC מול השוואה למתחרים וקידום הצעה עסקית כולל שירותים נלווים שתוצג ל CIO או מנהל הרכש. מנסיוני בתחום זה אסייע לך בתכנון וביצוע אסטרטגיית פעולה אפקטיבית.

bottom of page