top of page

 ניהול פרויקטים

המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים

פיטר דרוקר

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | שירותי ניהולל

בנוסף לשירותי הייעוץ אני מציע גם שירותי ניהול של פעילויות/פרויקטים אסטרטגיים – הן פנימיים לארגון כמו לדוגמא פיתוח מוצר ספציפי או שיפור תהליך הפיתוח הכללי, והן מול לקוחות ושותפים כמייצג הארגון או כחלק מ Program Office משותף.

לדוגמא – הטמעת מוצר/מערכת בארגון/לקוח הכוללת (בהתאם לשירותים הנלווים) טרנספורמציה עסקית של הארגון ו/או אינטגרציה עם מערכות ה IT הקיימות. במקרים בהם מדובר במערכת חדשה המחליפה מערכת קיימת יש לתכנן ולנהל גם תהליך של migration בהתאם.

bottom of page