top of page

ייעוץ לארגונים   

המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים

פיטר דרוקר

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | ניהול תהליך אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הצורך בתהליך אסטרטגי עולה לרוב מזיהוי פערים המעכבים את צמיחת הארגון, למשל:

  • פערי ידע ויכולת הנוצרים עקב שינויים בסביבת הפעולה העסקית של הארגון או עקב צורך בפיתוח סביבות פעולה חדשות (לדוגמא - מעבר לדיגיטל)

  • פערי ביצוע המשפיעים על היעילות והאפקטיביות של הארגון כולו

  • פערים בתרומה וברלוונטיות של יחידה ארגונית/עסקית אחת מול כלל הארגון

היוזמה לתהליך אסטרטגי תהיה לפיכך כתוצאה של קשב ניהולי שלך לפערים כאלה, ובעזרת כלים ונקודות מבט מקצועיות אסייע לך להוביל את הארגון להמשך צמיחה. 

bottom of page