top of page

 פיתוח מנהלים   

מי שיודע "איך" תמיד ימצא עבודה. מי שיודע "למה", תמיד יהיה הבוס שלו

'דיאן רביץ

ציון עמרם - ייעוץ ניהולי ועסקי | ניהול בסביבת אי-ודאות

ניהול בסביבת אי-ודאות

מנהלים ברמות שונות בארגון עוסקים באופן קבוע בניהול משימתי מול תכנון מבוסס יעדים, ועקב שיבושים בסביבה העסקית והטכנולוגית נאלצים לקבל לעיתים קרובות החלטות מהותיות בתנאי אי-ודאות. תהליכי ניהול משימתי הופכים לפחות אפקטיביים ככל שעולה רמת אי-הוודאות, ועמה רמת הסיכון לאי-עמידה ביעד, בתקציב ובאיכות.

סדנה למנהלים זו המותאמת לארגון וכוללת הרצאה ותרגול מעשי של case studies מביאה מודלים שונים של תכנון מבוסס תרחישים וקבלת החלטות ותעניק למנהלים בארגון שלך ארגז כלים להתמודדות עם דילמות ניהוליות בסביבת אי-וודאות.

bottom of page